Master-stipend

MASTER-STIPEND I KUNSTHISTORIE

Eva Bull Holtes kunstnerskap

–––––––––––––––––

EVA BULL HOLTE: Min fjellverden I, 1986–92. Eva Bull Holtes museum, Åmotsdal Telemark

Nordic Institute of Art in collaboration with Eva Bull Holtes Memorial Fund announces a new scholarship for student in Art History.

MASTER-STIPEND I KUNSTHISTORIE

Eva Bull Holtes kunstnerskap

 

Eva Bull Holtes Minnefond (EBHM) i samarbeid med Nordic Institute of Art (NIA) utlyser et stipend for en MA-student i kunsthistorie/kunstvitenskap. Stipendet er på NOK 25 000 og tildeles en kandidat som vil skrive sin MA-oppgave med fokus på Eva Bull Holtes kunst.

 

EBHM og NIA planlegger iløpet av 2019 et prosjekt for å trekke frem kunstneren Eva Bull Holte. Dette er planlagt å inkludere en utstilling, en publikasjon og et seminar. Hensikten med MA- stipendet er å øke kunnskapen om Eva Bull Holtes kunst. Oppgaven kan gjerne konsentrere seg om utvalgte aspekter ved kunstnerskapet eller se dette i nye perspektiver.

 

Forventninger til kandidaten

 

Dokumentert opptak til MA-studium i kunsthistorie/kunstvitenskap

Anbefaling fra veileder eller annen fagperson

Tidligere publikasjoner vil tillegges vekt, men er intet krav

Beherske/forstå norsk språk pga. kildematerialet

MA-oppgaven bør påbegynnes høsten 2018 og bør ferdigstilles til normert tid

Kandidaten forventes å skrive en artikkel om Bull Holtes kunst i ovennevnte publikasjon.

Artikkelen ønskes ferdigstilt høsten 2019. Hvis denne publikasjonen ikke blir realisert, er det forventet at kandidaten søker å få den publisert i et kunstfaglig tidsskrift

 

Vi tilbyr

 

Stipend NOK 25 000 utbetalt i to omganger. Første halvdel når kandidaten er utpekt, andre halvdel når MA-oppgave er innlevert og godkjent ved kandidatens lærested

Tilgang til originalmateriale vedr. Eva Bull Holtes kunstnerskap, inkludert kunstverker og dokumentasjon, i Eva Bull Holtes museum, Åmotsdal Telemark

Mulighet til rådgivning og samtaler med relevante fagpersoner tilknyttet Nordic Institute of Art

Mulighet til å delta i et større prosjekt som gir erfaring og publiseringsmuligheter

 

Alle søknader som oppfyller ovennevnte kriterier vil bli vurdert. Søknader som ikke oppfyller kriteriene vil ikke bli vurdert. Bedømmelsen vil foretas ved et utvalg bestående av en representant for EBHM; en representant for NIA; samt ytterligere én fagperson/kunsthistoriker.

 

For nærmere spørsmål, kontakt Nordic Institute of Art på e-post: post@nordicart.org / ella.woie@nordicart.org

 

Søknad med prosjektbeskrivelse, dokumentasjon om opptak til MA-studium, anbefalingsbrev samt ev. annen dokumentasjon sendes til Nordic Institute of Art senest 15. oktober 2018.

 

Email: post@nordicart.org

Post: Nordic Institute of Art, Bygdøy Allé 67, N-0265 Oslo

Eva Bull Holte: Figur ved vindu, Selvportrett, 1957-60. Eva Bull Holtes museum, Åmotsdal Telemark

Kunstneren Eva Bull Holte (1922–1993) var først og fremst maler, men arbeidet også innen tegning, grafikk og keramikk.

 

Bull Holte studerte ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo 1940–44, hvor hun utdannet seg til keramiker. En kort periode under krigen arbeidet hun også ved en steinvarefabrikk. Det finnes bevart flere av Bull Holtes keramiske arbeider fra 1940-årene. Etter krigen studerte hun maleri ved Kunstakademiet under Jean Heiberg 1947–50.

Deretter studerte Bull Holte ved École des Beaux-Arts, Paris 1951-55. Senere hadde kunstneren flere studiereiser til utlandet, særlig Frankrike og Italia.


Bull Holtes tidlige maleri bærer preg av den norske Matisse-skolen eller ”Fresko-brødrene” (Jean Heiberg, Aksel Revold, Henrik Sørensen m.fl.), men vi kan også ane en direkte innflytelse fra fransk tidlig-modernisme, særlig Paul Cézannes geometriserende former. Utover i 1960-årene utviklet hun sin egen, særegne stil, med landskaper utformet som store, forenklede fargeflater. Motivene ble i stadig større grad hentet fra Telemarks natur, men vi finner også landskaper fra andre deler av Norge og fra Danmark, Frankrike og Italia. Bull Holtes kunst ble aldri abstrakt, men hennes stillfarne landskaper tilhører absolutt det 20. århundres modernisme.


Bull Holte var en vel ansett og anerkjent kunstner i sin egen samtid. Hun avholdt flere separatutstillinger i Kunstnerforbundet i Oslo, og i andre sentrale visningssteder som Kunstnernes Hus og Bergen Kunstforening (idag Bergen Kunsthall). Dessuten deltok kunstneren flittig på Høstutstillingen og andre gruppeutstillinger. Bull Holte ble innkjøpt til og er representert i samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, KODE – Kunstmuseene i Bergen, Utenriksdepartementet, Norges Bank, National Museum of Women in the Arts, Washington DC, samt Collection Leon Hess, New York.


Til tross for anerkjennelse i egen samtid og kunstnerskapets åpenbare kvaliteter, er Eva Bull Holte idag lite påaktet. Dette kan ha mange årsaker. Bull Holte arbeidet i hva vi kan karakterisere som en forsiktig modernisme, langt fra den radikale form-eksperimentering som preger periodens mest kjente kunstnernavn.