Seminar, En plass i kunsten

EN PLASS I KUNSTEN


Modernismens kvinner og kunsthistoriens kanon


Et seminar til minne om Eva Bull Holte (1922–1993)

 

Torsdag 5. september 2019 kl. 15.00–18.00,
Seminarromet, Oslobiennalen, Myntgata 2


Arrangementet er gratis og åpent for alle etter påmelding til

rsvp@nordicart.org

Eva Bull Holte: Fransk skisse, (ca. 1950)

Foto © Eva Bull Holtes Minnefond og Museum

I 1920-årene etterlyste forfatteren Virginia Woolf ”A Room of One’s Own” – en plass for kvinner i litteraturen. Et halvt århundre senere stilte kunsthistorikeren Linda Nochlin det retoriske spørsmålet ”Why Have There Been No Great Women Artists?” Fantes det virkelig ingen kvinnelige kunstnere – eller er de bare skjøvet ut av kunsthistoriens kanon?

 

Med utgangspunkt i to kunstnerskap fra det tyvende åhundre som case studies – Else Christie Kielland (1903–1993) og Eva Bull Holte (1922–1993) – vil dette seminaret fokusere særlig på modernismen. I tillegg til å bli nærmere kjent med disse kunstnernes verker, ønsker vi også å diskutere hvorfor situasjonen er som den er og hvilke mekanismer som spiller inn i den kunsthistoriske utvelgelsesprosessen.

 

Seminaret markerer at det i 2019 er tyve år siden åpningen av Eva Bull Holtes Museum i Åmotsdal, Vest-Telemark. I samarbeid med Eva Bulte Holtes Minnefond arbeider Nordic Institute of Art for økt kunnskap og oppmerksomhet om Bull Holtes kunstnerskap – og å sette dette inn i en større kunsthistorisk sammenheng. Parallelt vises en utstilling av Eva Bull Holte i dialog med samtidskunstneren Marthe Elise Stramrud i RAM Galleri (22. august – 22. september).

 

 

Canon No Canon' was originally conceived by OCA – Office for Contemporary Art Norway and NIA – Nordic Institute of Art in 2018 and will develop in the future in multiple iterations led by the institutions jointly or individually. This seminar is part of NIA’s ongoing examining on the role of canon in Scandinavian art history.

 

*The seminar will be in Norwegian. For English text, see below.

 

 

Arrangør

Nordic Institute of Art

 

Nordic Institute of Art er en ikke-kommersiell organisasjon som arbeider for å stimulere til interesse for og forskning på historisk og moderne kunst fra Norden i en internasjonal setting, samt bringe internasjonale impulser til den hjemlige kunstscene. Gjennom publikasjoner, utstillinger, seminarer og andre evenementer sprer Instituttet kjennskap til nordisk kunst og kultur.

http://nordicart.org 

Med-arrangør

Eva Bull Holtes Minnefond

Etter Eva Bull Holtes bortgang i 1993 ble det etablert et museum for hennes kunst. Museet åpnet 12. juni 1999 på Sneie i Åmotsdal, Vest-Telemark. Eva Bull Holtes mann, tidligere generaldirektør i Hydro, Johan B. Holte, finansierte museet. Det blir i dag drevet av Seljord kommune i samarbeid med Eva Bull Holtes Minnefond.
http://www.evabullholte.no
 

Samarbeidspartnere


   

Takk til Eva Bull Holtes Minnefond, Oslo Biennalen og RAM Galleri for samarbeid.

 ‘A ROOM OF ONE’S OWN’

Modernism’s Women and the Canon of Art History

A Seminar in Memory of Eva Bull Holte (1922–1993)

 

Thursday 5 September 2019, 3 – 6 pm

The Seminar Room, Oslo Biennial

 

In the 1920s, Virginia Woolf longed for ‘A Room of One’s Own’ – a space for women in literature. Half a century later, art historian Linda Nochlin asked rhetorically: ‘Why Have There Been No Great Women Artists?’ Were there actually no women artists in the past – or have they just been pushed to the margins of the canon of art history? With two 20thcentury artists as case studies – Else Christie Kielland (1903–1993) and Eva Bull Holte (1922–1993) – will focus on Modernism. Who were these artists, why are so many women artists still little known, and which mechanisms are at play?

 

The seminar coincides with the 20th anniversary of the Eva Bull Holte Museum and is organized in collaboration with the Eva Bull Holte Foundation. Parallel to this, RAM Gallery Oslo presents an exhibition of the paintings and drawings of Eva Bull Holte in dialogue with contemporary artist Marthe Elise Stramrud’s works (22 August – 22 September).

 

‘Canon No Canon' was originally conceived by OCA – Office for Contemporary Art Norway and NIA – Nordic Institute of Art in 2018, and will develop in the future in multiple iterations led by the institutions jointly or individually. This seminar is part of NIA’s ongoing examining on the role of canon in Scandinavian art history.

 

 

Program

Kl. 15.00: Oppstart seminar

 

Velkommen fra arrangør

Nordic Institute of Art

 

Velkommen fra vertskap

Oslobiennalen

 

Eva Bull Holtes Museum: Etablering og oppbygging av en institusjon 

Christen Minos, nestleder, Eva Bull Holtes Minnefond

En plass i kunsten: Eva Bull Holte og modernismens kvinner

Dr.philos. Knut Ljøgodt, direktør, Nordic Insitute of Art

 

Else Christie Kielland og det geometriske landskapet  

Førsteamanuensis Frida Forsgren, Universitetet i Agder

Kvinnens plass

Lotte Konow Lund, kunstner og kurator

 

Panelsamtale

Deltagere: Lotte Konow Lund, kunstner og kurator; Gina Winje, Winje Literary Agency; Joakim Borda-Pedreira, daglig leder, RAM galleri; Frida Forsgren, UiA.

Moderator: Knut Ljøgodt, NIA

Kl. 18.00: Visning av utstillingen Eva Bull Holte & Marthe Elise Stramrud, RAM galleri, ved Joakim Borda-Pedreira, utstillingens kurator

 

ForfriskningerBiografier

Joakim Borda-Pedreira
Joakim Borda-Pedreira er en boliviansk-svensk kunsthistorier, kritiker og kurator, med base i Norge og Spania. Borda-Pedreira har bidratt i en rekke publikasjoner og vært redaktør for flere antologier og utstillingskataloger. Han grunnla og drev galleriet The Boiler Room, Oslo, og var sjefskurator for Festspillene i Nord-Norge i perioden 2013–15. Borda-Pedreira leder idag Galleri RAM, Oslo.

 

Frida Forsgren

Frida Forsgren er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for sceniske og visuelle fag ved Universitetet i Agder. Forsgren forsker på amerikansk og nordisk modernisme og er en aktiv kunstkritiker og formidler.

 

Knut Ljøgodt

Dr.philos. Knut Ljøgodt er kunsthistoriker og direktør for Nordic Institute of Art. Han har bl.a. vært kurator ved Nasjonalgalleriet og direktør for Nordnorsk Kunstmuseum og Kunsthall Svalbard. Forfatter av en rekke publikasjoner og kurator for flere utstillinger om nordisk og europeisk kunst fra 1800-tallet, modernismen og samtiden.

 

Lotte Konow Lund

Lotte Konow Lund er kunstner, kurator og skribent. Som kunstner er hun bl.a. kjent for sine performative videoverk hvor hun undersøker spørsmål knyttet til kjønn og identitet. De siste årene har hun gjort en rekke portrettintervju med norske kunstnere for Morgenbladet. Hun er for tiden professor ved KHIO, avdeling for Kunst og håndverk. 

 

Christen Minos

Christen Minos er direktør for kommersiell støtte i Aker BP. Han har tidligere vært juridisk direktør i norske BP og Hess, og utenfor den juridiske rollen vært landssjef for Hess i Danmark og Norge. Minos er nestleder i Eva Bull Holtes Minnefond, styremedlem i Kunsthall Stavanger og Rogaland Kunstsenter.

 

Gina Winje
Gina Winje er litterær agent og grunnlegger av Winje Agency. Winje har lang erfaring fra forlagsbransjen og internasjonalt arbeid. Hun har bl.a. vært direktør i NORLA og har i flere år arbeidet som informasjonssjef ved norske teatre. Winje er for tiden styreleder for Telemark Kunstsenter og nestleder i styret til Sørnorsk Filmsenter.