Summer Seminar

OPPDAGELSEN AV «DET NORSKE»


Kunst, kultur og politikk i årene etter 1814

 

Seminar, Norsk Kultursenter, Koppang 15. juli 2018, i samarbeid med Nordic Institute of Art

FOREDRAGSHOLDERE

 

Bård Frydenlund

Bård Frydenlund er historiker og direktør ved Eidsvoll 1814. Han er styreleder for ABM-media og tidligere direktør ved Næs Jernverksmuseum. Blant Frydenlunds utgivelser er Stormannen Peder Anker: En biografi (2009) og Spillet om Norge: Det politiske året 1814 (2014).

 

Tone Klev Furnes

Tone Klev Furnes er kunsthistoriker, cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Hun har publisert bøker om bl.a. Amaldus Nielsen, Olaf Isaachsen og Emanuel Vigeland. Hennes biografi om Adolph Tidemand utkommer 2019. Kurator for en rekke utstillinger. Til daglig seniorrådgiver i Agder og Telemark bispedømme.

 

William B. Ginsberg

William B. Ginsberg, New York, samler av bl.a. kart, topografi, etnografi og kunst. Han er forfatter av flere bøker om historiske kart, samt Trustee ved bl.a. Metropolitan Museum og American-Scandinavian Foundation. Ginsberg-samlingen av gamle norske kart ble ifjor ervervet til Nasjonalbiblioteket gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen.

 

Marthe Hommerstad

Marthe Hommerstad er historiker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo om politiske bønder 1814–37. Hun er leder for Den norske historiske forening (HIFO) og arbeider ved Stortingsarkivet. I 2015 publiserte Hommerstad Stridsmannen, biografien over Christian Magnus Falsen.

 

Nina Høye

Nina Høye er kunsthistoriker, cand.philol. fra Universitetet i Oslo med en avhandling om Linstow og slottsarkitekturen. Til daglig formidlingsleder og kurator ved Det Kgl. Slott, Oslo. Har bl.a. publisert Det kongelige slott i Oslo (rev. opplag 2018) og Oscarshall (2009), samt flere artikler om norsk arkitektur og kunst på 1800-tallet. Kurator for en rekke utstillinger.

 

Knut Ljøgodt

Dr.philos. Knut Ljøgodt, kunsthistoriker, har vært kurator ved Nasjonalgalleriet og direktør for Nordnorsk Kunstmuseum. Forfatter av en rekke publikasjoner om nordisk og europeisk kunst fra 1800-tallet, som Historien fremstilt i bilder (2011). Leder idag Nordic Institute of Art; styremedlem i bl.a. Folkemuseet, Bogstad og Nordic Association for Romantic Studies.

 

Pål Sagen

Pål Sagen er museumsgründer og ildsjelen bak Norsk Kultursenter på Koppang. Han er dessuten samler og har bl.a. en av de fineste privat samlingene av Johannes Flintoes verker og andre tidlige visuelle fremstillinger av Norge. Sagen driver også Galleri Bygdøy Allé i Oslo.

 

ARRANGØRER

 

Norsk Kultursenter

Norsk Kultursenter er etablert for å formidle vår kulturarv gjennom kunst, litteratur og bygningshistorie. Senteret består av friluftsmuseet Koppangtunet, som inkluderer flere fine eksempler på gammel byggeskikk i Østerdalen, bl.a. den praktfulle Barfrøstua fra ca. 1800; en samling fremstillinger av Norge fra begynnelsen av 1800-tallet, deriblant hovedverker av Johannes Flintoe; samt et bibliotek består av viktige bokverker 1500–1800-tallet, fra Olaus Magnus til Bjørnstjerne Bjørnson. I tillegg til samlingene arrangerer museet jevnlig kulturarrangementer.

Norsk Kultursenter

 

 

Nordic Institute of Art

 

Nordic Institute of Art er en ikke-kommersiell organisasjon som arbeider for å stimulere til interesse for og forskning på historisk og moderne kunst fra Norden i en internasjonal setting, samt bringe internasjonale impulser til den hjemlige kunstscene. Gjennom publikasjoner, utstillinger, seminarer og andre evenementer sprer Instituttet kjennskap til nordisk kunst og kultur.

 

 

 

 

Program

Søndag 15. juli

 

Kl. 09.30: Oppstart seminar, kaffe

 

Velkommen

Norsk Kultursenter: Visjoner og ambisjoner

Pål Sagen

 

Introduksjon til seminaret

Norges kunstneriske oppdagelse: Landskap og historie

Knut Ljøgodt

 

Norges politiske spedbarnsår: En elite i smeltedigelen

Bård Frydenlund

 

Kretsen rundt Tegneskolen og grunnlaget for et norsk kunstliv

Nina Høye

 

Pause – kaffe

 

Den norske odelsbonden – en adelsmann i miniatyr: Politiske bønder og Stortingets makt

Marthe Hommerstad

 

Ca. kl. 12.00: Avslutning av seminaret – diskusjon